Αλλαγή οπτικής

Γιατί πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τον εργοδότη μας ως πελάτη;

Το να αντιμετωπίζουμε τον εργοδότη ως πελάτη είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για τη the αriston project, όταν μιλάμε για την εγγενή ατομική επιχειρηματικότητα, είτε αναφερόμαστε σε έναν νέο που θέλει να ανοίξει τη δική του ατομική επιχείρηση είτε σε έναν εργοδοτούμενο, έναν υπάλληλο.

Από τη στιγμή που έχουμε μία σχέση, όπου το ένα μέρος (εργαζόμενος) παρέχει τις υπηρεσίες του (εργασία) στο άλλο μέρος (εργοδότη) και το δεύτερο απαντά έμμισθα, δηλαδή αμείβει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες -έστω και με τακτικότητα, έστω και με μια εξαρτημένη και προσδιορισμένη σχέση εργασίας- αυτόματα ο εργοδότης καθίσταται πελάτης.

Εφόσον ο εργαζόμενος υιοθετήσει αυτή την αντίληψη, παύει να θεωρεί τον εργοδότη «μπαμπά» του, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη των πάντων και αποκτά και ο ίδιος -ισότιμα και ισόρροπα- ένα μέρος του ελέγχου της σχέσης. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι ο εργοδότης του είναι πελάτης του, μπορεί να αντιληφθεί τον ρόλο του ως κέντρο κόστους για τον εργοδότη. Αντιλαμβάνεται, δηλαδή, ότι ο ίδιος ως εργαζόμενος έχει ένα κόστος, το οποίο προαπαιτεί να παραχθεί ένας συγκεκριμένος τζίρος στον λόγο, τη διαίρεση των κέντρων κόστους. Διασφαλίζει και συντηρεί με υπευθυνότητα και συνέπεια αυτόν τον λόγο, δηλαδή την ισορροπημένη σχέση κόστους και παραγόμενου τζίρου, έχει μία «ίσος προς ίσο» σχέση με τον πελάτη σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και εξελίσσει όλες τις υπόλοιπες μαλακές δεξιότητές του μέσα στο περιβάλλον εργασίας του, για να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε αυτόν τον ρόλο.

Απόσπασμα από το radio course του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.