Γιατί δεν μιλάν οι πνευματικοί άνθρωποι – Νομίζω, τώρα, πως καταλαβαίνω…