Διαχείριση γνωστικού φορτίου

Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση του ολοένα αυξανόμενου γνωστικού φορτίου και πώς επηρεάζει την αγορά εργασίας;

Στον εκπαιδευτικό φορέα the αriston project πιστεύουμε πως η διαχείριση του γνωστικού φορτίου βασίζεται στην κριτική σκέψη του ανθρώπου και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασίας. Για τον εργοδότη, ο εργαζόμενος είναι κόστος, γι’ αυτό και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εργαζομένου βασίζεται στον χρόνο και το χρήμα. Ένας ανταγωνιστικός εργαζόμενος, λοιπόν, έχει την κριτική σκέψη να διαχειριστεί γρήγορα το γνωστικό φορτίο, κοστίζοντας στον εργοδότη λιγότερο χρόνο και χρήμα. Η διαχείριση του γνωστικού φορτίου είναι μια δεξιότητα που μπορεί να διδαχτεί, γιατί βασίζεται στη διαχείριση των κριτηρίων. Αυτόν τον ρόλο παίζουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της γνώσης, τα λεγόμενα KMS (Knowledge Management Systems). Πριν, όμως, μάθει ένας εργαζόμενος πώς να διαχειρίζεται τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, πρέπει να μάθει πώς να διαχειρίζεται ο ίδιος, ως άνθρωπος, το γνωστικό φορτίο, δηλαδή πώς να αναπτύσσει τα κριτήρια.

Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μία εταιρεία εμπορεύεται προϊόντα κομμωτηρίου. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας θέλει να πουλήσει τα προϊόντα της, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα κομμωτήρια, τα οποία έχουν και μεγαλύτερο πελατολόγιο. Αναθέτει, λοιπόν, σε δύο πωλητές να βρουν, μέσα από μία βάση δεδομένων με 1000 κομμωτήρια της Θεσσαλονίκης, εκείνα που έχουν τους περισσότερους πελάτες. Ο ένας πωλητής επιλέγει στα κριτήρια της βάσης δεδομένων «κομμωτήρια Θεσσαλονίκης», εμφανίζεται μπροστά του μια λίστα με 1000 κομμωτήρια και, επί δύο ώρες, ερευνά πόσους πελάτες έχει το καθένα, σημειώνοντας σε μια χειρόγραφη λίστα εκείνα με τους περισσότερους πελάτες. Ο άλλος πωλητής επιλέγει στα κριτήρια αναζήτησης της βάσης «κομμωτήρια Θεσσαλονίκης» και στο πεδίο με τον αριθμό πελατών θέτει ως φίλτρο αναζήτησης «1000 πελάτες και άνω». Η βάση δεδομένων τού εμφανίζει αυτόματα 20 κομμωτήρια. Για τη διαδικασία αυτή χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά της ώρας. Πηγαίνει πρώτος την αναφορά στον εργοδότη του και ξεκινά άμεσα τις πωλήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο, ο εργοδότης καταλαβαίνει ότι ανάμεσα στους δύο πωλητές, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους το ίδιο εργαλείο (την ίδια βάση δεδομένων), ο δεύτερος είχε τη δεξιότητα να αναπτύξει τα κριτήρια, για να κάνει σωστή διαχείριση του γνωστικού φορτίου και, επομένως, είναι αυτός που θα φέρει τις πωλήσεις πιο γρήγορα στα χέρια του.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.