Η αξία του διαγνωστικού ελέγχου της μικρής επιχείρησης