Ο ρόλος του “μέτρου” και του ισοζυγίου της προσδοκίας – Stergis o’clock

Πώς σχετίζεται το “μέτρο” και το ισοζύγιο προσδοκιών με την επιχειρηματικότητα, την εθνική οικονομία και την παιδεία; Πώς ένα διαταραγμένο ισοζύγιο προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε θυμό, και στην περίπτωση που αυτός εσωτερικευτεί, σε κατάθλιψη; Πώς ορίζεται το “μέτρο” μέσα από τη διαχείριση του ισοζυγίου προσδοκιών μας; Πώς το ισοζύγιο προσδοκιών ερμηνεύει τη Συμπαντική αρχή ότι όπου υπάρχει όφελος, υπάρχει κόστος;