Σχεδίαση οργανογράμματος

Πώς μπορεί ο επιχειρηματίας να αναπτύξει και να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό οργανόγραμμα, που να αντιπροσωπεύει την ξεκάθαρη δομή management και αναφοράς διοικητικού και παραγωγικού προσωπικού;

Ο καταλληλότερος τρόπος για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό οργανόγραμμα είναι, πρώτα απ’ όλα, να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του ότι η επιχείρησή του δε χρειάζεται συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά συγκεκριμένους ρόλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, ειδικά στις μικρές και μικρομικρές επιχειρήσεις που αφθονούν στην Ελλάδα, ξεκινάμε την πρόσληψη προσωπικού από την ανάγκη για βοήθεια και αναθέτουμε διάφορες αρμοδιότητες, χωρίς οργάνωση. Στην πορεία, όμως, όταν εξοικειωνόμαστε, για παράδειγμα, με αυτά τα άτομα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ αφοσιωμένα, αρχίζουμε και χτίζουμε τις ανάγκες της επιχείρησης γύρω από το τι μπορούν ή το τι διατίθενται να κάνουν οι εργαζόμενοί μας.

Καταλήγουμε, λοιπόν, μετά από ένα χρονικό διάστημα και συνήθως χωρίς να το αντιληφθούμε, να έχουμε δημιουργήσει τη φυσιογνωμία και τις διαδικασίες της επιχείρησής μας ανάλογα με την προσωπικότητα του προσωπικού μας και όχι το αντίστροφο. Η μεγάλη απώλεια που μπορεί να υφιστάμεθα από αυτή τη φαύλη λειτουργία της επιχείρησής μας, φαίνεται τη στιγμή που κάποιο στέλεχος αποφασίζει να αποχωρήσει από την επιχείρηση και πρέπει να αντικατασταθεί. Ο νέος υπάλληλος είναι τόσο διαφορετικός, που είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε ο προηγούμενος και τότε διαταράσσεται όλο το οικοσύστημα της επιχείρησής μας.

Αυτό, λοιπόν, που εξασφαλίζουμε με ένα οργανόγραμμα είναι ότι καθορίζουμε τη φυσιογνωμία που θέλουμε να έχει επιχείρησή μας και τους ρόλους που χρειάζεται για να λειτουργήσει τελείως τεχνοκρατικά. Διαφημίζουμε, λοιπόν, αυτούς τους ρόλους, δημοσιεύουμε αγγελίες περιγράφοντας με πολύ αναλυτικές προδιαγραφές τον κάθε ρόλο και ζητάμε άτομα που θα δεχτούν να τους στελεχώσουν.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.