Όλη η αρθογραφία

Κοινωνική ευφυΐα

Κοινωνική ευφυΐα

Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες, που καλείται να κατακτήσει ένας νέος υποψήφιος στην αγορά εργασίας του μέλλοντος, είναι αυτή της

Πτυχία vs Δεξιότητες

Πτυχία vs Δεξιότητες

Η παρερμηνεία στο θέμα της διάκρισης μεταξύ προδιαγραφών και δεξιοτήτων είναι ένα θέμα που μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ μέχρι τώρα.

ROIEDU Global Skills: Early adopters και Start-Ups

Η σημασία των Early adopters για τις Start-Up επιχειρήσεις και η χρησιμότητα του προγράμματος ROIEDU Global Skills για τους νέους που

Υπολογιστική σκέψη

Υπολογιστική σκέψη

Καταλύτης και προαπαιτούμενη δεξιότητα στην αγορά εργασίας του μέλλοντος. Ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται από υπολογιστές και αισθητήρες στα

Παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Τι σημαίνει ο όρος και γιατί η ύπαρξή του έχει δημιουργήσει την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων; Σήμερα, έχουν καταλυθεί όλα

Portfolio, το πολύτιμο

Portfolio, το πολύτιμο

Ποια είναι η αξία του προσωπικού portfolio, δηλαδή του προσωπικού χαρτοφυλακίου; Η αξία του προσωπικού portfolio ή χαρτοφυλακίου είναι πολύ