Όλη η αρθογραφία

Η δύναμη της αξιολόγησης

Η δύναμη της αξιολόγησης

Πώς μπορούν οι μέθοδοι αξιολόγησης σε μια διαφοροποιημένη τάξη να μας βοηθήσουν να ορίσουμε διαφορετική πορεία προς τη γνώση για

Το νέο μοντέλο εξωστρέφειας

Το νέο μοντέλο εξωστρέφειας

Από την εμφάνιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ο όρος «εξωστρέφεια» ακούστηκε ως πανάκεια στα δυσμενή οικονομικά μεγέθη της χώρας μας.