Όλη η αρθογραφία

My timeline: Fri, 3/14 every 11

My timeline: Fri, 3/14 every 11

Looking back, looking ahead, Friday 14 March has always been the day of a new order! 🙂 Fri, 3/14 1970

Πλούσιος και μορφωμένος!

Πλούσιος και μορφωμένος!

Όπως όλα στην Τουρκία, έτσι και οι κεντρικοί δρόμοι της είναι για τους ξένους και οι παράδρομοι για τους ντόπιους.