Ό,τι δε βρίσκουμε, το φτιάχνουμε ή… η λύση σε κάθε κρίση