Όλη η ελληνική αρθρογραφία

Πλούσιος και μορφωμένος!

Πλούσιος και μορφωμένος!

Όπως όλα στην Τουρκία, έτσι και οι κεντρικοί δρόμοι της είναι για τους ξένους και οι παράδρομοι για τους ντόπιους.