27η εκπομπή: The αriston Project CODEX – Στόχοι, κατακτήσεις και προδιαγραφές της επιχειρηματικής επιτυχίας

«Όπως αναφέρεται στο αriston CODEX, υπάρχουν τέσσερις πυλώνες που συνθέτουν από άποψη συμπεριφορικών προδιαγραφών την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο πρώτος[…]

Read more