11η εκπομπή – Σχεδιασμός οργανογράμματος – εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών

«Το οργανόγραμμα είναι η σχηματοποιημένη απεικόνιση των λειτουργιών, των κέντρων κόστους, των τμημάτων, των θέσεων εργασίας και των ρόλων της επιχείρησης. Είναι ένα εργαλείο, το οποίο έχει μεγάλη εσωτερική και εξωτερική αξία για την επιχείρηση.

Εσωτερικά, είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να βλέπουν από την πρώτη στιγμή της πρόσληψής τους οι υπάλληλοι σε μια επιχείρηση, για να γνωρίζουν ποιες είναι οι γραμμές ιεραρχίας, οι γραμμές αναφοράς, ποιοι είναι οι υπόλογοι και υπεύθυνοι σε κάθε τμήμα και για να ξέρουν που πρέπει να απευθύνονται για το οτιδήποτε.

Για τους ίδιους λόγους, αλλά πιο διευρυμένα, έχει πολύ μεγάλη αξία και εξωτερικά για την επιχείρηση. Πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο συνήθως το δημοσιεύουμε τόσο στις ετήσιες απολογιστικές αναφορές (annual reports), όσο και στα επικοινωνιακά μας εργαλεία, τα οποία δείχνουν την ταυτότητα της επιχείρησης, όπως είναι οι ιστοσελίδες.»

Γιάννης Στεργής, Πρόεδρος της hyphen SA

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ