12η εκπομπή – Συστήματα διαχείρισης της γνώσης – KMS

«Το Knowledge Management System αφορά σε ένα φάσμα στρατηγικών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για να εντοπίσουν, δημιουργήσουν, αντιπροσωπεύσουν, διανείμουν και υλοποιήσουν την ουσιαστική και πρακτική υιοθέτηση ιδεών και εμπειριών των εμπλεκόμενων, κυρίως των στελεχών, των υπαλλήλων, των  πελατών, των προμηθευτών κ.ά.

Οι ιδέες και οι εμπειρίες αυτές συνθέτουν γνώση, είτε φερόμενη από άτομα, είτε αφομοιωμένη στον οργανισμό μέσα από τις διεργασίες και τις πρακτικές του. Η γνώση αυτή, για να αποκτήσει ουσιαστική αξία για την επιχείρηση, οφείλει να καταγράφεται και να μπορεί να ανακληθεί τυχαία ή στοχευμένα οποιαδήποτε στιγμή. Είναι σαν να δημιουργείται ένα μικρό εσωτερικό Google για την κάθε επιχείρηση.»      

Γιάννης Στεργής, Πρόεδρος της hyphen SA

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ