10η εκπομπή – Πότε ένα στέλεχος είναι ζημιογόνο για την επιχείρησή μας;