9η εκπομπή – Τεχνικές διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της επιχείρησης