13η εκπομπή – Ανθρώπινα όρια και διαδικασίες

«Ο κάθε άνθρωπος διαθέτει τελείως διαφορετική νευρολογική και συμπεριφορική ταυτότητα, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα και τη ζωή. Αυτό διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο το σύστημα αξιών και το σύστημα προτεραιοτήτων μέσα στο οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουμε συνεχώς αποφάσεις. Αυτό, λοιπόν, που επιδιώκουμε να πετύχουμε με τις διαδικασίες είναι να διαμορφώσουμε μια κοινή γλώσσα σε ένα «νευρολογικό» πολυπολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται περισσότερα από ένα άτομα. Δημιουργούμε, λοιπόν, ένα πλαίσιο κανόνων.»

Γιάννης Στεργής, Πρόεδρος της hyphen SA

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ