15η εκπομπή – Ο εργοδότης ως πελάτης του υπαλλήλου του

«Στη σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και πραγματικά ενθαρρύνουμε τον εργαζόμενο να βλέπει τον εργοδότη του ως πελάτη. Τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη σχέση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, είναι τα εξής:


Πρώτον, αμοιβή για την παροχή. Ο εργαζόμενος παρέχει την υπηρεσία του σε έναν εργοδότη και αμοίβεται για αυτήν με κάποιους συμφωνημένους όρους.


Δεύτερη προϋπόθεση είναι η συνεχής ανάγκη για διάρκεια της σχέσης. Πρόκειται για μια σχέση στην οποία και τα δυο μέρη επωφελούνται. Ο εργοδότης γιατί απολαμβάνει κάποιου επιπέδου υπηρεσία την οποία πληρώνει και επενδύει πάνω σε αυτόν τον πάροχο υπηρεσίας, τον εργαζόμενό του, με εκπαίδευση, με οδηγίες, με εμπειρίες, με χρόνο. Ο εργαζόμενος γιατί θέλει να εργάζεται σε ένα σταθερό περιβάλλον, να παρέχει την υπηρεσία του, να αυταξιώνεται μέσα από αυτή, να αναπτύσσεται και να πληρώνεται. Εφόσον τα πράγματα είναι ορθά, συμφέρει και στα δύο μέρη να υπάρχει διατήρηση αυτής της σχέσης, το οποίο προϋποθέτει καταρχάς κάλυψη των αναγκών του εργοδότη.


Και φυσικά, η διασφάλιση της ικανοποίησης του εργοδότη, ο οποίος είναι ο αποδέκτης της υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο οποίος επίσης πρέπει να αισθάνεται ευχαριστημένος και αυτό να αντανακλάται στη μεταξύ τους σχέση. Θα πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, αμοιβαία ικανοποίηση των δύο μερών.»

Γιάννης Στεργής, Πρόεδρος της hyphen SA

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ