23η εκπομπή: Πωλήσεις – Ορισμοί και δομές

«Οι πωλήσεις αποτελούν ένα κέντρο κόστους, είναι μια λειτουργία της επιχείρησης από μόνη της, η οποία πρέπει να υπάρχει, όχι μόνο ως κέντρο κόστους, αλλά και ως περιοχή στο οργανόγραμμά μας. Είναι ένα κέντρο κόστους μεταβλητό. Δηλαδή, ότι ανάλογα με τον τζίρο που θέλουμε να παράγουμε, κυμαίνεται και το κόστος. Είναι επομένως κατά αναλογίαν. Δεύτερον, είναι παραγωγικό κέντρο κόστους και τρίτον, είναι άμεσα ανταποδοτικό. Η πώληση, λοιπόν, τώρα επηρεάζεται από κάποιες παραμέτρους. Η μια ομάδα παραμέτρων έχει να κάνει με τους αντικειμενικούς παράγοντες της πώλησης και αναφερόμαστε στο τι χρειαζόμαστε να έχουμε κατά νου. Για να σχεδιάσουμε σωστά την πώληση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτα από όλα το καθ’ αυτό αντικείμενο. Το δεύτερο είναι να δούμε λίγο τις ανάγκες για επαναληψιμότητα της πώλησης: την εποχικότητα, την ανάγκη αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος του καταναλωτή και τη διάρκεια της διαδικασίας, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν στρατηγικά, όχι μόνο τις αποφάσεις που θα πάρουμε για τις δράσεις που θα επικοινωνήσουμε έξω από την εταιρεία προς το καταναλωτικό κοινό, αλλά φυσικά και το κόστος.»

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ