25η εκπομπή: Ο ρόλος της Διαπολιτισμικής Ευφυΐας στην εξωστρεφή επιχείρηση

Η Διαπολιτισμική Ευφυΐα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να εξυπηρετεί επιτυχώς τους εμπορικούς της σκοπούς σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, με τη χρήση ορθών εργαλείων, όπως η ορθή γλώσσα, η επίγνωση της παράδοσης του περιβάλλοντος αυτού, η κουλτούρα, οι ευαισθησίες, τα ταμπού, τα θρησκεύματα και γενικότερα όσα αναφέρονται με τους όρους PLC: Personalisation, Localisation, Contextualisation. Πότε και πού είναι χρήσιμη η Διαπολιτισμική Ευφυΐα και γιατί πρέπει να την αναπτύξουμε; Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα, δηλαδή εμπορική δραστηριότητα, η οποία εμπλέκει ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επίσης, όταν έχουμε διεθνείς πυρήνες εργασίας και μικτά project groups, κάτι που αφορά πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις…

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ