9η εκπομπή – Τεχνικές διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της επιχείρησης

«Για να υπάρξει λοιπόν η βάση μιας υγιούς διαπραγμάτευσης, με προοπτικές επιτυχίας είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Σωστή στάση που εμπνέει σοβαρότητα, αξιοπιστία, πραγματικό ενδιαφέρον, με στόχο να βρεθεί λύση. 

Β. Πλήρη απουσία εκδηλώσεων εξουσίας.

Γ. Διασφάλιση ότι τα ενδιαφερόμενα μέλη μιλάνε την ίδια γλώσσα.

Δ. Εξασφάλιση ρεαλιστικού ζωτικού ενδιαφέροντος κατά τη διαπραγμάτευση.

Ε. Κυριολεκτική επικοινωνία, που δεν βασίζεται σε μη λεκτικές θεωρήσεις». 

Γιάννης Στεργής, Πρόεδρος της hyphen SA

 

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή εδώ