11η εκπομπή - Σχεδιασμός οργανογράμματος – εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών

11η εκπομπή – Σχεδιασμός οργανογράμματος – εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών

«Το οργανόγραμμα είναι η σχηματοποιημένη απεικόνιση των λειτουργιών, των κέντρων κόστους, των τμημάτων, των θέσεων εργασίας και των ρόλων της[…]

Read more