Έμμετρη προσδοκία

Ένα ωραίο σπίτι, μία καλή δουλειά, δύο ώρες απόλυτης ησυχίας… Ονειρευόμαστε, κάνουμε σχέδια, σκεφτόμαστε το μέλλον, ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Οι προσδοκίες είναι κομμάτι του εαυτού μας και διαμορφώνονται ανάλογα με τις εμπειρίες, την ηλικία, τις ανάγκες μας. Πώς, όμως, θα τις εκπληρώσουμε χωρίς να απογοητευτούμε;

Στον εκπαιδευτικό φορέα the αriston project διδάσκουμε μια βασική αρχή: δεν μπορεί να υπάρξει όφελος, χωρίς να υπάρξει κόστος, όχι αποκλειστικά χρηματικό, αλλά και ενεργειακό ή μορφωτικό. Το 2011, ξεκινήσαμε τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του αriston project σε πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Τότε διαπιστώσαμε σε όλη της τη δόξα την αξία αυτής της αρχής κι αυτό γιατί διαπιστώσαμε πως υπήρχε μια «εθνική κατάθλιψη».

Η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα της εσωτερίκευσης του θυμού και του άγχους, δύο αισθημάτων που έχουν απόλυτη σχέση με το ισοζύγιο των προσδοκιών. Αν οι προσδοκίες μας δεν είναι συμβατές με το κόστος που έχουμε επενδύσει γι’ αυτές, τότε το ισοζύγιο των προσδοκιών διαταράσσεται. Αυτό, λοιπόν, που έδειξαν τόσο οι μελέτες όσο και η ανθρώπινη παρατήρηση είναι ότι ως λαός ελπίζαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οφέλη, για τα οποία δεν είχαμε επενδύσει το ανάλογο κόστος.

Αυτό που διδάσκουμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του the αriston project είναι η έμμετρη διαχείριση του ίδιου μας του εαυτού ως προς τις προσδοκίες μας. Αν οι προσδοκίες μας είναι συμβατές με το κόστος που επενδύουμε γι’ αυτές, τότε δεν υπάρχει άγχος και εσωτερικευμένος θυμός, άρα δεν προκαλείται ούτε ατομική ούτε συλλογική κατάθλιψη. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να είναι φιλόδοξοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί πιστεύουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει δημιουργική φιλοδοξία. Επομένως, οι μαθητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του the αriston project αναπτύσσουν τη δεξιότητα να διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους ανάλογα με το ενεργειακό, χρηματικό και μορφωτικό κόστος που έχουν επενδύσει, διατηρώντας σταθερό το ισοζύγιο των προσδοκιών τους και κατακτώντας τελικά το μέτρο στη ζωή τους.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.