Οικογενειακή επιχείρηση και η ώρα της διαδοχής

Ποια θεωρείται η μέση οικογενειακή επιχείρηση και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο; Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα στη λειτουργία μιας οικογενειακής επιχείρησης και ποια η απαραίτητη μέριμνα στις περιόδους διαδοχής; Πώς διαφέρουν οι Baby Boomers από τους Millennials και ποια τα σημεία ρήξης μεταξύ τους; Ποιες δομές, διαδικασίες και εργαλεία διασφαλίζουν την παραγωγή υπεραξίας από την εμπειρία της προηγούμενης και την ζωντάνια της επόμενης γενιάς; Και εν τέλει ποια ζητήματα ταυτότητας της επιχείρησης εγκύπτουν κατά τη διαδοχή και πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του εργοδοτούμενου προσωπικού;