Γιατί είμαστε όλοι κέντρα κόστους;

Αν και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να νιώσει κέντρο κόστους, είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε τον ρεαλισμό στις σχέσεις, τις συνεργασίες και την απασχολησιμότητα των νέων.

Η ανάγκη της επίγνωσης ότι όλοι αποτελούμε κέντρα κόστους διέπει όλο το φιλοσοφικό, ανθρωπιστικό και ηθικό πλαίσιο της the αriston project. Καθώς ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, προσπαθούμε να προσπεράσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις διαφορές μας, με γνώμονα την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, προϊόντων και στόχων συνεργασιών. Το κριτήριο, λοιπόν, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όταν διεκδικούμε μια θέση εργασίας στην άλλη πλευρά του πλανήτη, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο εκτός από την παραγωγικότητά μας. Και φυσικά, για να οριστούμε ως παραγωγικές μονάδες, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας ως κέντρο κόστους.

Στη the αriston project ορίζουμε την παραγωγικότητα ως διαίρεση, όπου εμείς, ως παραγωγικές μονάδες, που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κάποιον πελάτη-εργοδότη, έχουμε παράλληλα και ένα κόστος, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα επιθυμητό ποσοστό ως προς τον τζίρο που παράγουμε για τον εργοδότη-πελάτη. Αν οι εργοδοτούμενοι συντηρούμε τον λόγο αυτό στα επιθυμητά επίπεδα για τον εργοδότη-πελάτη, ο οποίος μάλιστα μπορεί να μη μας γνωρίσει ποτέ προσωπικά, ειδικά στο σημερινό εικονικό περιβάλλον εργασίας, τότε διασφαλίζουμε την απασχολησιμότητά μας.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.