Γονείς και νέα μέσα

Αποτελούν οι φόβοι του γονιού τροχοπέδη όσον αφορά την έκθεση του παιδιού στα νέα μέσα;

Δυστυχώς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια και ολοένα και περισσότερο σε όλα τα σχολεία και τις εκπαιδευτικές μονάδες που επισκεπτόμαστε για να παρακολουθήσουμε μαθήματα και να παρατηρήσουμε μαθησιακές τάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο γονιός που πραγματικά θέλει να βοηθήσει το παιδί του δεν είναι σε θέση ούτε να προβλέψει ούτε να μεθοδεύσει τι πραγματικά θα χρειαστεί το παιδί του, όταν βγει στην αγορά εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη στον μαθησιακό προσανατολισμό, στον οποίο θα τον οδηγήσει ο εκπαιδευτικός.

Το ζήτημα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο γονιός θα βοηθήσει πραγματικά και αποτελεσματικά το παιδί του, μόνο αν αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά από τη μαθησιακή διαδικασία και τη δει τεχνικά, ως υποστηρικτής. Οι φόβοι του γονιού πραγματικά αποτελούν τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και στη χρήση των νέων μέσων ειδικότερα.

Στα σχολεία και τις εκπαιδευτικές μονάδες που επισκεπτόμαστε παρατηρούμε τις περισσότερες φορές ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να βρουν άμεσα λύσεις σε μαθησιακές δυσκολίες ή να επισπεύσουν τη μαθησιακή διαδικασία ως προς την επίτευξη του μαθησιακού στόχου. Επιπλέον, με τη χρήση των νέων μέσων υπάρχει άπειρο υλικό, για να αποκτήσουν περισσότερο γνωστικό φορτίο, μπορούν να έρθουν σε επαφή και να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες με μαθητές από άλλα γεωγραφικά σημεία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, η οποία υπερβαίνει τον γνωστικό όγκο στα μέσα που διατίθενται στο σχολείο ή ακόμα και στην τοπική ελληνική αγορά.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.