Είναι η τεχνολογία μέσο διασφάλισης ποιοτικού χρόνου ανάμεσα στον γονέα και το παιδί;

Η πολυετής έρευνά μας και τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα σήμερα αποδεικνύουν ότι είναι περισσότερο από ποτέ. Και τι εννοούμε με αυτό; Μέσα από παρατήρηση σε οικογένειες και εκπαιδευτικά κέντρα και από συνεντεύξεις που κάναμε σε γονείς, διαπιστώσαμε ότι οι γονείς τον λίγο χρόνο που συνήθως διαθέτουν στην ημέρα τους για να έρθουν σε επαφή με το παιδί τους, τον αναλώνουν στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στην περαίωση των σχολικών καθηκόντων και στην πειθάρχηση των παιδιών τους.

Σήμερα η τεχνολογία, ειδικά χάρη σε ιδιαίτερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών μαθησιακών τύπων και μέσα από τη μεθοδολογία της ανάστροφης τάξης, όπου ηλεκτρονικές πλατφόρμες με ειδική διαχείριση εξασφαλίζουν το γνωστικό φορτίο που πρέπει να αποκομίσει ο μαθητής, υποστηρίζει εκπαιδευτικές μεθόδους για όλους τους μαθησιακούς τύπους ανεξαιρέτως, οπτικούς, ακουστικούς ή κιναισθητικούς. Έτσι, οι μαθητές αφομοιώνουν το απαιτούμενο γνωστικό φορτίο σε λιγότερο χρόνο και με πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα απόδοσης και επίδοσης για τους ίδιους. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μπορεί υπεύθυνα πρώτα απ’ όλα και με ένα μέσο που αποδεδειγμένα του αρέσει και αγαπάει, να αποκτήσει αυτό το γνωστικό φορτίο, ούτως ώστε ο χρόνος στη συνέχεια και αφού βρεθεί με τον γονέα του, να είναι πιο παραγωγικός και ποιοτικός για τη σχέση τους. Να είναι, δηλαδή, χρόνος παιχνιδιού και επικοινωνίας με τον γονέα του.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.