Είναι η χαρισματικότητα μαθησιακή πρόκληση; – Stergis o’clock

Γιατί η χαρισματικότητα οφείλει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση στη μάθηση; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι χαρισματικοί μαθητές και ποιες ιδιαίτερες ανάγκες τους οφείλουν οι επαρκώς εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν; Μια ακόμη μίνι-συνέντευξη του Γιάννη Στεργή.

Read more:
Εκπαίδευση, απασχολησιμότητα, ανεργία στην μετά την πανδημία δεκαετία – Brick in the wall #1

Close