Εικονικό εργασιακό περιβάλλον

Πώς ορίζεται και γιατί είναι σημαντική η εξοικείωση με το εικονικό εργασιακό περιβάλλον;

Το εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ως εικονικό αναπτύσσεται συνήθως στο Internet, μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες και συγκεκριμένα λογισμικά. Τα εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα διαμορφώνονται από εταιρείες που απασχολούν εργαζόμενους από όλο τον κόσμο και στη συνέχεια τους εκπαιδεύουν στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα χρησιμοποιούν.

Το εικονικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να είναι και άτυπο. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια ομάδα εργασίας -για παράδειγμα, για φοιτητές που συνεργάζονται σε μια μεταπτυχιακή εργασία ή για εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του κόσμου- που για να επικοινωνήσει χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το skype ή άλλες πλατφόρμες οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας ή πλατφόρμες μετάδοσης δεδομένων.

Η εξοικείωση με το εικονικό περιβάλλον εργασίας είναι σήμερα απαραίτητη, γιατί, στη μετά την κρίση εποχή και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας, θα εργαζόμαστε, όπου θα βρίσκουμε εργασία. Αυτή η δουλειά, σύμφωνα με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες μας ως προς την αμοιβή, μπορεί να βρίσκεται στην Αργεντινή, την Κίνα ή οπουδήποτε αλλού. Παράλληλα, στην ίδια δουλειά ή και στο ίδιο project με εμάς, μπορεί να εργάζονται άνθρωποι από άλλα μέρη του κόσμου.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε στη the αriston project, με συμμετέχοντες και εργαζόμενους από διάφορα επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία, από πολλά μέρη του κόσμου. Γι’ αυτό και ένα από τα πρωταρχικά μελήματα στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της the αriston project είναι η εξοικείωση των παιδιών με την εικονική εργασία και συνεργασία.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.