Επικοινωνιακό υλικό και μαθησιακοί τύποι

Γιατί είναι σημαντικό το επικοινωνιακό υλικό της επιχείρησης να καλύπτει οπτικούς, ακουστικούς και κιναισθητικούς τύπους;

Κατά κανόνα και σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι τρεις μαθησιακοί ή επικοινωνιακοί τύποι, στους οποίους κατατασσόμαστε από νευρολογική άποψη οι περισσότεροι άνθρωποι. Φυσικά δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτό, όλοι έχουμε λίγο απ’ όλα, απλά όλοι έχουμε έναν κυρίαρχο τύπο ως βάση όταν προσλαμβάνουμε και μεταδίδουμε πληροφορίες.

Με άλλα λόγια, προσλαμβάνουμε και επικοινωνούμε την πληροφορία περισσότερο οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά, δηλαδή με ευρύτερη χρήση της κίνησης και του σώματός μας. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, ενώ θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία για να τελειώσει γρήγορα και παραγωγικά μια δουλειά στην επιχείρησή μας, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος, στέλεχος ή ακόμα και πελάτης, μπορεί να προσλαμβάνει αυτή την πληροφορία με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να θιχτεί κιόλας, δηλαδή να αγγίξουμε αυτό που λένε οι αγγλοσάξονες το face value.

Σε μια επιχείρηση, λοιπόν – ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις, των οποίων η κουλτούρα εμπνέει το προσωπικό να βλέπει τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το όραμα της επιχείρησης, να αγαπάει την επιχείρηση και να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξής της, γιατί καθώς αναπτύσσεται μια επιχείρηση, αναπτύσσονται όλοι και μισθολογικά και αυτοπραγματώνονται – το επικοινωνιακό υλικό και η καθαυτή επικοινωνία θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους μαθησιακούς τύπους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη επικοινωνία όχι μόνο μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας, αλλά και μεταξύ της εργοδοσίας και του εργοδοτούμενου προσωπικού.

 

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.