Ευκαιρίες και προοπτικές του content marketing

Το content marketing αποτελεί πλέον μία ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική προσέγγισης και προσέλκυσης νέων καταναλωτών και πελατών. Ωστόσο, με τις συνεχείς αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο απαιτείται συνεχής επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση του όρου.

Η «επανάσταση» της mobile τεχνολογίας δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα και το interactive περιεχόμενο κυριαρχεί σε όλες τις πλατφόρμες και συσκευές, δημιουργώντας την ανάγκη για κατάλληλα προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

Παρόλα αυτά, κάνουμε λάθος εάν πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να «καταναλώνουν» ό,τι παράγουμε, χωρίς έρευνα και επιστράτευση της κριτικής ικανότητάς τους. Χρειάζεται να τους δώσουμε το καλύτερο περιεχόμενο για να τους κερδίσουμε.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι πολλοί καταναλωτές είναι εθισμένοι στη μετριότητα. Για να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους αυτούς, χρειάζεται από την πλευρά μας να τους κατανοήσουμε και να επιδείξουμε δημιουργικότητα και αφοσίωση.

Ο κόσμος άλλωστε δεν θέλει πιο πολύ περιεχόμενο, αλλά πιο σχετικό και στοχευμένο περιεχόμενο. Πράγματι, το content marketing αν και κοστίζει 62% λιγότερο από το παραδοσιακό marketing, δημιουργεί τριπλάσια ευαισθητοποίηση από την πλευρά των καταναλωτών.

Οι Β2Β εταιρείες που συντηρούν blog προσελκύουν κατά 60% περισσότερο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, σε σχέση με όσες δεν έχουν. Το branded content είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τα direct mails, τις δημόσιες σχέσεις ή τις έντυπες διαφημίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άξονες στρατηγικής για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος στο πεδίο της επικοινωνίας, μέσω της αξιοποίησης του content marketing, συμπυκνώνονται στα εξής σημεία:

-Γνωριμία και επαφή. Προσεγγίζουμε τους ανθρώπους ή το κοινό μας, υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Είμαστε πειστικοί και αληθινοί.

-Καλλιέργεια σχέσεων. Συνδέουμε τους ανθρώπους με το κατάλληλο περιεχόμενο. Φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά μας.

-Εκπλήρωση στόχων. Διατηρούμε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μας. Εξελίσσουμε τη σχέση μας με ποιοτική και ποσοτική άνοδο της εργασίας μας.

True engagement isn’t something you sell. True engagement is something you feel.

 

Copyright © 2017
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.