Η αξία του διαγνωστικού ελέγχου της μικρής επιχείρησης

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να αλλάζουν. Εξωτερικοί παράγοντες (οικονομικό bottleneck, νέοι νόμοι, κορεσμός και οικονομική ανακύκλωση της αγοράς, κτλ.), αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες μμε να προσεγγίσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο το αγοραστικό τους κοινό. Αυτές οι αλλαγές γίνονται ήδη αντιληπτές και η πρόβλεψη είναι πως θα κορυφωθούν μέσα στον επόμενο ένα με ενάμιση χρόνο. Σκοπός του The αriston Project και της hyphen S.A. είναι να υποστηρίξει επαγγελματίες και συνεργάτες δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν επιτυχώς στην καινούργια εποχή των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Κατ’ αρχήν απαιτείται η εκπόνηση της επανιδρυτικής μελέτης της επιχείρησής τους με στόχους και δομή όπως παρακάτω:

Στόχοι:

 • Η τεκμηρίωση, βιωσιμότητα και οχύρωση της επιχείρησής τους.
 • Η ανάπτυξη ενός προγράμματος οικονομικής, επιχειρηματικής, δομικής, οργανωτικής και αναπτυξιακής τεκμηρίωσης με μοντέλα διεθνούς αναγνώρισης και τυποποίησης.
 • Η ανάλυση και εξεύρεση των πλέον συμφερουσών και συμβατών με τους στόχους τους λύσεων σε υπαρκτά ζητήματα που έχουν τεθεί ή θα προκύψουν κατά το διαγνωστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης έρευνας (νομική, marketing, οικονομοτεχνική και παραγωγική) τεκμηρίωσης της νομικής μορφής της επιχείρησης.
 • Η ανάπτυξη ενός διεθνούς τύπου επιχειρηματικού σχεδίου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκτός των κατ’ ουσίαν τεκμηρίων θα διαθέτει και έντονα επικοινωνιακό χαρακτήρα που θα στηρίξει και θα προωθήσει την επιχείρηση σε όσους συναλλαχθούν μαζί της εντός και εκτός Ελλάδος.

Δομή μελέτης:

 1. Διαγνωστικός έλεγχος και μελέτη, τα οποία θα περιλαμβάνουν:
  1. Επιθεώρηση των διαδικασιών της επιχείρησης και αξιολόγηση με εσωτερική και εξωτερική έρευνα και ανάλυση.
  2. Επιχειρηματική αξιολόγηση και μετρήσεις παραγωγικότητας.
  3. Αξιολόγηση παραγωγής.
  4. Συνεντεύξεις συναλλασσομένων και συνεργατών της επιχείρησης.
  5. Έρευνα αγοράς (κάθετη και οριζόντια).
  6. Εκπόνηση αναλυτικής έκθεσης η οποία θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του διαγνωστικού ελέγχου και σχέδιο βιωσιμότητας και περεταίρω ανάπτυξης της επιχείρησης (viability & development plan).
  7. Απαιτούμενη κατάρτιση και εφαρμογή νέων δομών και πρακτικών και κατάρτιση στα κέντρα κόστους (OSCC).
Copyright © 2015 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.