Η διαδικασία ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού οργανογράμματος

H επιχείρηση ως θεατρικό δρώμενο – ρόλος και πρόσωπο. Προδιαγραφές θέσης βάσει ρόλου και όχι βάσει προσώπου. Το οργανόγραμμα εργαλείο διασφάλισης των ρόλων σε μια επιχείρηση.