Κάνε εξωστρεφή την επιχείρησή σου με τέσσερα βήματα

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να αλλάζουν. Εξωτερικοί παράγοντες (οικονομικό bottleneck, νέοι νόμοι, κορεσμός, οικονομική ανακύκλωση της αγοράς, κ.ά.), αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσεγγίσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο το αγοραστικό κοινό τους. Αυτές οι αλλαγές γίνονται ήδη αντιληπτές και προβλέπεται ότι θα κορυφωθούν μέσα στον επόμενο έναν με ενάμιση χρόνο. Σκοπός της the αriston project και της hyphen SA είναι να υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες τους, δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν επιτυχώς στη νέα εποχή των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Το πρώτο απαιτούμενο βήμα είναι η εκπόνηση της επανιδρυτικής μελέτης της επιχείρησής τους με στόχους και δομή, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Στόχοι:

  • Τεκμηρίωση, βιωσιμότητα και οχύρωση της επιχείρησης.
  • Ανάπτυξη ενός προγράμματος οικονομικής, επιχειρηματικής, δομικής, οργανωτικής και αναπτυξιακής τεκμηρίωσης με μοντέλα διεθνούς αναγνώρισης και τυποποίησης.
  • Ανάλυση και εξεύρεση των πλέον συμφερουσών και συμβατών με τους στόχους του επιχειρηματία λύσεων πάνω σε υπαρκτά ζητήματα, που έχουν τεθεί ή θα προκύψουν κατά τον διαγνωστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης έρευνας (σε επίπεδο νομικό, marketing, οικονομοτεχνικό και παραγωγικό) και της νομικής τεκμηρίωσης της επιχείρησης.
  • Ανάπτυξη ενός διεθνούς τύπου επιχειρηματικού σχεδίου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, εκτός των κατ’ ουσίαν τεκμηρίων, θα διαθέτει και έντονα επικοινωνιακό χαρακτήρα, που θα στηρίξει και θα προωθήσει την επιχείρηση σε όσους συναλλαχθούν μαζί της εντός και εκτός Ελλάδος.

Δομή μελέτης:

Ι. Διαγνωστικός έλεγχος και μελέτη, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

α. Επιθεώρηση των διαδικασιών της επιχείρησης και αξιολόγηση με εσωτερική και εξωτερική έρευνα και ανάλυση.

β. Επιχειρηματική αξιολόγηση και μετρήσεις παραγωγικότητας.

γ. Αξιολόγηση παραγωγής.

δ. Συνεντεύξεις συναλλασσομένων και συνεργατών της επιχείρησης.

ε. Έρευνα αγοράς (κάθετη και οριζόντια).

στ. Εκπόνηση αναλυτικής έκθεσης, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του διαγνωστικού ελέγχου και σχέδιο βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της επιχείρησης (viability & development plan).

ζ. Απαιτούμενη κατάρτιση και εφαρμογή νέων δομών και πρακτικών. Κατάρτιση στα κέντρα κόστους (OSCC).

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.