Κοινωνική ευφυΐα

Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες, που καλείται να κατακτήσει ένας νέος υποψήφιος στην αγορά εργασίας του μέλλοντος, είναι αυτή της κοινωνικής ευφυΐας, της δυνατότητας, δηλαδή, να αναπτύσσει συνειδητά την ενσυναίσθηση, να λειτουργεί με το στοιχείο του καθησυχασμού και να προκαλεί εκείνες τις συμπεριφορικές αντιδράσεις που θα εξυπηρετήσουν στην επίτευξη ενός στόχου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της hyphen SA, κ. Γιάννη Στεργή, «αυτό που πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη στο μέλλον της εργασίας, ειδικά λόγω της κυριαρχίας των μηχανών, είναι ότι, τελικά, όλα γίνονται από και για τους ανθρώπους. Λόγω του πολύ έντονου ανταγωνισμού, ο πιο βιώσιμος υποψήφιος για το μέλλον της εργασίας είναι εκείνος που θα έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα εργασίας, με την οποία θα συλλειτουργεί, ανεξαρτήτως συμπεριφοράς, είτε είναι θορυβώδης άνθρωπος, είτε έχει ήπιο χαρακτήρα».

Ο κ. Στεργής εξηγεί: «Για να γίνει αυτό, απαιτείται ο υποψήφιος εργαζόμενος να επιδεικνύει υψηλή κοινωνική ευφυΐα, μία δεξιότητα που βασίζεται σε σαφείς τεχνικές, τις οποίες κάθε νέος σήμερα οφείλει να διδαχτεί. Όσο κι αν θεωρείται αυτονόητο, η κοινωνική ευφυΐα αφορά τόσο στην πραγματική, καθημερινή συνύπαρξη του ανθρώπου, όσο και στην εικονική συνύπαρξή του στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων, η οποία διαμορφώνει τελείως διαφορετική συμπεριφορά στην πραγματική και την ηλεκτρονική κοινωνική συνύπαρξη».

Ποια είναι, όμως, τα οφέλη που αποκομίζει ένας νέος από την ανάπτυξη της κοινωνικής ευφυΐας; Όπως επισημαίνει ο κ. Στεργής, «ο υποψήφιος εργαζόμενος αναπτύσσει συνειδητά την ενσυναίσθηση, μαθαίνει, δηλαδή, να διαβάζει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, με τον οποίο συναναστρέφεται. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, ρυθμίζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά και προκαλεί εκείνες τις αντιδράσεις, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν στην επίτευξη του τελικού στόχου της ομάδας. Αυτό, όμως, που πρωτίστως κατακτά ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι η ικανότητα να μαθαίνει να λειτουργεί με το στοιχείο του καθησυχασμού, μια τεχνική, η οποία φέρνει ηρεμία και αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις. Πάνω σε αυτή τη στέρεα βάση μπορούμε, στη συνέχεια, να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις γέφυρες, οι οποίες θα μας ενώσουν, για να φέρουμε ένα κοινό αποτέλεσμα τόσο στην εργασία, όσο και στην κοινωνική συνύπαρξη».

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας ROIEDU Global Skills, που φέρει τη σφραγίδα της hyphen SA και του φορέα εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας the αriston project, οι νέοι υποψήφιοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε όλες τις δεξιότητες, οι οποίες θα είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας το 2020, ανάμεσά τους και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευφυΐας, κατακτώντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.