Μαθησιακοί τύποι

Τι και ποιοι είναι οι μαθησιακοί τύποι;

Σε μια τάξη μπορούμε να συναντήσουμε διάφορους μαθητές. Για παράδειγμα, σε μια μικρή τάξη φροντιστηρίου οι μαθητές μπορεί να είναι δέκα, ενώ σε μια σχολική τάξη μπορεί να φτάνουν τους είκοσι πέντε ή ακόμη και τους τριάντα. Το σίγουρο και αυτονόητο είναι ότι κανένας μαθητής δεν είναι ίδιος με τον άλλον.

Αυτό που ίσως δε γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένες βασικές κατηγορίες, στις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και επικοινωνούν ευκολότερα. Υπάρχουν μαθητές που προσλαμβάνουν και αφομοιώνουν την πληροφορία και το μαθησιακό αντικείμενο πιο εύκολα με οπτικά ερεθίσματα, δηλαδή με ένα power point, μια διαφάνεια στον πίνακα, ένα γράφημα ή κάποια μεγάλα poster. Υπάρχουν οι ακουστικοί τύποι, οι οποίοι αφομοιώνουν τη διδασκαλία και την πληροφορία ακούγοντας μια εκφώνηση, την υπαγόρευση της δασκάλας ή ένα τραγούδι. Υπάρχουν οι κιναισθητικοί τύποι, που χρειάζεται να εμπλακούν πρακτικά στη διαδικασία, πρέπει δηλαδή να εμπλέξουν την κίνηση, την αφή και τις άλλες αισθήσεις τους, καθώς και τα μέλη του σώματός τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται, αν για παράδειγμα τους σηκώσουμε στην τάξη να παίξουν ένα σκετς, αν πιάσουν χαρτάκια και τα μοιράσουν στην τάξη ή αν γράψουν οι ίδιοι στον πίνακα. Τέλος, υπάρχει και μια μικρή υποκατηγορία του οπτικού, αναγνωστικού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε τον οπτικό τύπο που πρέπει να σηκώσει το κεφάλι του για να δει το γράφημα, αλλά τον οπτικό τύπο που πρέπει να διαβάσει λέξεις για να θυμάται καλύτερα και να αφομοιώσει το γνωστικό αντικείμενο.

Όλες οι προτιμήσεις υπάρχουν μέσα μας, απλά μια προτίμηση είναι συνήθως η επικρατούσα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι οι μαθησιακές προτιμήσεις, οι μαθησιακοί τύποι δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από τη νευρολογική δομή που έχει κληρονομήσει το παιδί από τους γονείς του γενετικά, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις πολλαπλές ευφυΐες, αλλά είναι περισσότερο αποτέλεσμα των εξωγενών επιδράσεων του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το λόγο, οφείλουμε να εξετάζουμε κάθε χρόνο με ειδικά τεστ μαθησιακής προσωπικότητας τους μαθησιακούς τύπους σε ένα σχολικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον, ειδικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέχρι και 16 ετών. Κατά προτίμηση, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους, διότι το καλοκαίρι αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή περίοδο.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.