Μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο

Γιατί είναι σημαντικό, ακόμα και για τους μικρούς επιχειρηματίες, να είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο;

Η εκπόνηση μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων είναι σημαντική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι καθαρά ψυχολογικός και νευρολογικός, γιατί οι άνθρωποι εκ φύσεως δε μπορούμε να συλλάβουμε τη μεγάλη εικόνα αφαιρετικά, παρά μόνο αν σχεδιάσουμε ένα πλαίσιο, αν πιάσουμε δηλαδή μολύβι και χαρτί και την ώρα που επεξεργαζόμαστε το σχέδιό μας, το δούμε να σχηματίζεται σιγά σιγά.

Aς επικεντρωθούμε τώρα στον αποκαλούμενο παράγοντα αρχής. Οι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι είμαστε σκλάβοι της παρόρμησής μας. Ας δούμε, λοιπόν, πώς ένα σχέδιο μπορεί να μας βοηθήσει.  Όταν έρχεται μια δουλειά, μια ευκαιρία πώλησης, όταν έρχεται δηλαδή η υπόσχεση και η προσδοκία για χρήμα, όλοι θα χαρούμε. Θα χαρούμε, όμως, τόσο πολύ που θα ξεχάσουμε ότι για να παραχθεί αυτό το χρήμα υπάρχει ένα κόστος σε ανθρώπινους πόρους, σε πρώτη ύλη, σε κατανάλωση παγίων ή σε οτιδήποτε άλλο. Όταν έρθουν περισσότερα χρήματα από τα προβλεπόμενα κόστη, μπορεί να μην έχουμε προβλέψει πως τα επιπλέον κόστη που θα δημιουργηθούν για να παράγουμε το περιεχόμενο της ευκαιρίας που έχει εμφανιστεί, μπορεί να πηδήξουν κλίμακα. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην είναι ανάλογη η αύξηση του κόστους με την αύξηση της νέας ευκαιρίας, του οφέλους δηλαδή, αλλά, αλλάζοντας κλίμακα, το κόστος στην ουσία να μας ζημιώσει.

Αν δεν έχουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο, για να δούμε ακριβώς ποια είναι κεντροκοστικά η ποσόστωση κόστους και απόδοσης, τότε δε μπορούμε να υπολογίσουμε αν έχουμε πραγματικά κέρδος ή ζημία.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.