Νέος κύκλος CERT I

Ξεκίνησε σήμερα ο νέος κύκλος της hands-on εκπαίδευσης CERT I σε ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων των οποίων ο διαγνωστικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και έχουν ενταχθεί στο τριετές πρόγραμμα My αriston Manager

Read more:
Ελκυστικοί υποψήφιοι για τη διεθνή αγορά εργασίας και τα πανεπιστήμια – Protifora αriston Project ep12

Close