Οικολογία των νέων μέσων

Ποια είναι η οικολογία των νέων μέσων από τους καταλύτες των δεξιοτήτων 2020;

Στο πλαίσιο αυτό της ορολογίας, θα πρέπει να δούμε την οικολογία λίγο πιο διευρυμένα. Θα πρέπει να τη δούμε σαν την ορολογία που αφορά ένα οικοσύστημα. Μιλάμε για ένα νέο οικοσύστημα που αφορά ακριβώς τα νέα μέσα και ορίζεται από αυτά. Και ένα από τα όρια του κάθε οικοσυστήματος έχει να κάνει με το τι ορίζει τον αλφαβητισμό και τον αναλφαβητισμό σε ένα οικοσύστημα.

Μέχρι τώρα, ένας άνθρωπος που διεκδικούσε μια θέση σε ένα οικοσύστημα, όπως ένας νέος που έβγαινε για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, έπρεπε να μην είναι αναλφάβητος ως προς τις ελάχιστες απαιτούμενες δεξιότητες. Το πιο γνωστό είδος αναλφαβητισμού μέχρι σήμερα ήταν να μην μπορεί ένας άνθρωπος να διαβάσει ή να μην έχει κάποια απαραίτητα τυπικά προσόντα, για παράδειγμα να μην μπορεί να γράψει στον υπολογιστή κτλ. Σήμερα, αυτά θεωρούνται όχι απλά ελάχιστα, θεωρούνται δεδομένα.

Τα μέσα έχουν φύγει πέρα από τα παραδοσιακά δεδομένα, ο αναλφαβητισμός πλέον δεν αφορά μόνο το κείμενο. Τα μέσα με τα οποία επικοινωνείται η πληροφορία έχουν να κάνουν με animation και video, το internet δεν είναι μόνο κείμενο, αλλά έχει να κάνει με ήχο, με συνδυασμό όλων αυτών των μέσων, με την ψηφιοποίηση. Όλα αυτά τα δεδομένα και μέσα, ακόμα και τα υλικά με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, τα οποία δεν είναι μόνο ένας υπολογιστής, είναι το tablet, είναι το τηλέφωνό μας είναι και ο συνδυασμός τους. Πλέον, χάρη στα διάφορα λογισμικά, μπορούμε να επικοινωνούμε ταυτόχρονα με το Facebook, το Skype ή ακόμα και με διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, όπως με τα emoticons, τα sms και διαφορετικές γλώσσες με συνδυασμούς συμβόλων, τους οποίους οι έφηβοι σήμερα γνωρίζουν πολύ καλά. Αποτελούν πλέον, επίσημους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται ακόμα και σε courses, δηλαδή σε επίσημα προγράμματα μαθημάτων σε αμερικάνικα πανεπιστήμια. Μάλιστα, πρόκειται για υποχρεωτικά μαθήματα, στα οποία αν ο φοιτητής αποτύχει, πρέπει να ξαναπάρει το μάθημα στην επόμενη περίοδο.

Θεωρείται, λοιπόν, δεδομένο ότι ένας νέος υποψήφιος για την αγορά εργασίας, αν δεν εκτεθεί σε όλο αυτό το ανθολόγιο μέσων και κωδίκων επικοινωνίας, θεωρείται σήμερα ανεπαρκής, από τη στιγμή που υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που επικοινωνούν μεταξύ τους τεχνολογικά και στο πλαίσιο αυτών των νέων μέσων.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.