Ο ρόλος της σχεδιαστικής νοοτροπίας στη σύγχρονη αγορά εργασίας

Για ποιο λόγο η ανάπτυξη σχεδιαστικής νοοτροπίας δίνει πλεονέκτημα σε έναν νεοεισερχόμενο στη σύγχρονη αγορά εργασίας;

Ο τρόπος για να λειτουργήσει ένας ανθρώπινος παραγωγικός πόρος στην αγορά εργασίας και πόσο περισσότερο στο μέλλον της εργασίας είναι είτε να αναπαράγει προϋπάρχον έργο που χρειάζεται να αναπαραχθεί, είτε να προτείνει κάτι καινούριο. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το ότι γίνεται παραγωγικός, ταυτίζεται και με τον ρόλο της αυθεντίας, το οποίο του χαρίζει έτσι κι αλλιώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σε έναν πολύ ανταγωνιστικό κόσμο, πάρα πολλοί άνθρωποι διεκδικούν  μία θέση. Το στίγμα, όμως, της αυθεντίας θα το φέρει πάντα αυτός που για πρώτη φορά έκανε την καινούρια πρόταση.

Στη the αriston project αυτό που προτείνουμε είναι συγκεκριμένες τεχνικές. Να συλλέγουμε πάντα τα δεδομένα γύρω μας και να δημιουργούμε δεξαμενές, ώστε να προτείνουμε στην αγορά όχι λύσεις που πιθανόν έχουν προταθεί και στο παρελθόν, γιατί αυτές θα έχουν πάντα πάρα πολλούς υποψηφίους, αλλά λύσεις πρωτοποριακές, που θα απλοποιούν τη χρήση για τον τελικό καταναλωτή.

Αυτό, από τη μία, μας δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρωτιάς, αλλά από την άλλη μας δίνει σαφώς και την ώριμη πεποίθηση ότι θα μας αντιγράψουν. Η καινούρια λύση που θα προτείνουμε θα είναι σίγουρα μια λύση που θα αναπαραχθεί, αλλά θα μας δώσει τόσο τον ρόλο του πρώτου, όσο και τον χρόνο για να αρχίσουμε να δουλεύουμε στην επόμενη πρωτιά που θα προτείνουμε στην αγορά, όσο οι άλλοι θα αντιγράφουν και θα αναπαράγουν αυτό που εμείς είχαμε προτείνει και πάλι για πρώτη φορά.

Η σχεδιαστική νοοτροπία, λοιπόν, είναι μια κουλτούρα που πάντα θα μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμα πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι άπαξ και εμπεδωθεί αυτή η κουλτούρα, θα μας φανεί πολύ χρήσιμη σε στιγμές κρίσης, όταν  θα ψάχνουμε για λύσεις.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να υπενθυμίσουμε το motto της the αriston project «ό,τι δεν βρίσκουμε, το φτιάχνουμε». Ένας ανθρώπινος πόρος που έχει εμπεδώσει την αντίληψη του «ό,τι δεν βρίσκουμε, το φτιάχνουμε» είναι ο ανθρώπινος πόρος που έχει εμπεδώσει και τη σχεδιαστική νοοτροπία.

 

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.