Ο ρόλος του επιχειρηματία και του manager

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν επιχειρηματία και έναν αποτελεσματικό manager;

Γύρω από αυτούς τους δύο ρόλους υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι και ο κυρίαρχος τύπος επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αρχικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο ο ίδιος ο επιχειρηματίας να παίζει και τον ρόλο του manager στη μικρή επιχείρησή του. Και όταν λέμε μικρή επιχείρηση, μιλάμε για επιχείρηση που απασχολεί από 30 έως 50 εργαζόμενους, γιατί για λιγότερους από 10 εργαζόμενους μιλάμε, με διεθνείς όρους, για μικρομικρή επιχείρηση.

Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την έναρξη, την τήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Ωστόσο, για να είναι κάποιος επιχειρηματίας, πρέπει να διαθέτει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας. Πολλοί θα λέγανε το ρίσκο, εγώ θα έλεγα το ίδιο το χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της ανάγκης πραγματικά να πάρεις κάποιο μικρό ρίσκο, βέβαια τεκμηριωμένο τις περισσότερες φορές, αλλά περισσότερο μιλάμε για την επένδυση που κάνει ένας άνθρωπος, για να αποκτήσει κέρδος μέσα από αυτή την επένδυσή του. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να μανατζάρει, δηλαδή να διαχειριστεί. Το ρήμα «manage» στα ελληνικά σημαίνει διαχειρίζομαι. Διαχειρίζομαι, όμως, τι; Κατά βάση σημαίνει διαχειρίζομαι ανθρώπους, γιατί ακόμα και αν διαχειρίζομαι διαδικασίες ή προϊόντα, στην ουσία διαχειρίζομαι ανθρώπους. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες και υψηλό ενσυναισθητικό δείκτη. Χρειάζεται ανθρώπους με ιδιαίτερες ευαισθησίες, που να καταλαβαίνουν τον άνθρωπο.

Από νευρολογική άποψη δεν είμαστε φτιαγμένοι όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι καλύτεροι στη διαχείριση των ανθρώπων. Ο manager είναι αυτός που λέμε ο υπόλογος χειριστής. Πρέπει να είναι κάποιος που καταλαβαίνει τους ανθρώπινους πόρους, τους ακούει και τους εμψυχώνει, ώστε να κάνουν αποτελεσματικά και παραγωγικά τη δουλειά τους. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη να είναι ο επιχειρηματίας. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι συνήθως αυτός που είναι πολύ καλός manager δεν μπορεί να είναι πολύ καλός επιχειρηματίας και το αντίστροφο.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.