Παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Τι σημαίνει ο όρος και γιατί η ύπαρξή του έχει δημιουργήσει την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων;

Σήμερα, έχουν καταλυθεί όλα τα σύνορα. Μέσω του διαδικτύου μπορούν να γίνονται αγορές, να ανταλλάσσονται υπηρεσίες, εκπαίδευση, επικοινωνία, σχέσεις. Στη hyphen SA, για παράδειγμα, απασχολούμε 330 άτομα, εκ των οποίων μόνο τα 40 βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διασπαρμένοι παντού στον κόσμο, σε περίπου 50 διαφορετικές πόλεις, όπου αναπτύσσουμε projects και ερευνητικά προγράμματα. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάλογα με τα projects στα οποία εμπλέκονται, μπορεί να δουλεύουν σε ομάδες των πέντε, των έξι ή των δέκα ατόμων, αλλά μπορεί να μην έχουν γνωριστεί ποτέ. Δουλεύουν σε εικονικό χώρο, «βρίσκονται» εκεί κάθε μέρα και το μόνο όριό τους είναι η διαφορά ώρας. Βρίσκονται στην ίδια μισθολογική κατάσταση, κάθε μήνα πληρώνονται από την ίδια πηγή, φορολογούνται στην ίδια πηγή και μπορεί να μην τους έχουμε γνωρίσει κι εμείς παρά μόνο στο Facebook. Για να συνεργαστούν αυτοί οι άνθρωποι αποτελεσματικά πρέπει, φυσικά, να διαθέτουν κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες.

Αυτές τις δεξιότητες, τις έχουμε κωδικοποιήσει σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Phoenix, λαμβάνοντας υπόψιν μας τους καταλύτες του 2020, όπως το μεγάλο προσδόκιμο ζωής, τον υπολογιστικό κόσμο, τους υπερδομημένους οργανισμούς, την ανάπτυξη έξυπνων μηχανών και συστημάτων, την οικολογία των νέων μέσων και τον παγκοσμίως διασυνδεδεμένο κόσμο. Αυτοί οι καταλύτες δημιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης πολύ συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως η κριτική κατανόηση και σκέψη, η νεωτερική και προσαρμοστική σκέψη, η κοινωνική ευφυΐα, η διεπιστημονικότητα και οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες, η παιδεία στα νέα μέσα, η υπολογιστική σκέψη, η διαχείριση του γνωστικού φορτίου, η σχεδιαστική νοοτροπία, η διαπολιτισμική επίγνωση και η εικονική συνεργασία.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.