Προσεγγίζοντας τον «καλύτερο εαυτό»

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις ιδιαίτερες κλίσεις ενός νέου και την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας;

Η προσέγγιση του «καλύτερου εαυτού» στις μαθησιακές ενότητες της νεανικής επιχειρηματικότητας αφορά περισσότερο στην επίγνωση, που έχει ο ίδιος ο μαθητευόμενος και υποψήφιος στο μέλλον της εργασίας, για το ποιος είναι. Μέχρι τώρα, όταν προσεγγίζαμε το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, βασιζόμασταν κυρίως στις ακόλουθες ενδείξεις:

  • Πρώτον, στην επιθυμία ενός μαθητή, στο τι τον κάνει πιο χαρούμενο και πιο παραγωγικό.
  • Δεύτερον, στις εκ του αποτελέσματος αποδεδειγμένες επιδόσεις του σε συγκεκριμένα μαθήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές δραστηριότητας.
  • Τρίτον, στην άποψη των γονιών του για το ποια επαγγέλματα απέδιδαν καλύτερα από άποψη επαγγελματικής αποκατάστασης, οικονομικής ευμάρειας κλπ. σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αν, όμως, θέλουμε να αναπτύξουμε την εγγενή ατομική επιχειρηματικότητα στον μαθητή, δε θα πρέπει απλά να του δείξουμε πού θα επιτύχει, αλλά κυρίως σε τι δε θα αποτύχει. Αν και υπάρχει η παρερμηνεία ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες όλοι μπορούν να επιτύχουν οπουδήποτε, το νευρολογικό προφίλ κάθε ανθρώπου είναι εκείνο που ορίζει σε ποιους τομείς μπορεί να επιτύχει και σε ποιους όχι.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που ορίζουν τον «καλύτερο εαυτό»: ο Δείκτης Συστημικής Ευφυΐας (Systemizing Quotient – SQ) και ο Δείκτης Συναισθηματικής ή Ενσυναισθητικής Ευφυΐας (Emotional or Empathizing Quotient – EQ). Ο καθένας μας έχει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα πάνω στις δύο αυτές κλίμακες, εκτός από τις περιπτώσεις αυτισμού που εντοπίζονται στα άκρα τους. Γνωρίζοντας πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτές τις κλίμακες, αναγνωρίζουμε αν έχουμε καλές επιδόσεις σε επίπεδο ηγεσίας ή σε επίπεδο διεκπεραίωσης και παραγωγικότητας, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα σε μια ομάδα εργασίας.

Αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί στο μέλλον της εργασίας θα μιλάμε για teams, δηλαδή για ομάδες εργασίας, για το πού θα γίνουμε πιο παραγωγικοί, αλλά επίσης πώς θα λύσουμε προβλήματα δικά μας και των άλλων και πώς θα γίνεται η θέση μας καθημερινά όλο και πιο απαραίτητη μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Απόσπασμα από το radio course του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.