Πως προέκυψαν το The αriston Project και η Hyphen SA (ή “Το μέλλον της εργασίας”)

To The αriston Project αποτελεί δεξαμενή σκέψης και τεχνογνωσίας και ως νομική οντότητα ιδρύθηκε το 2011 και έχει έδρα το Solihull της Μεγ. Βρετανίας. Υπάγεται στον όμιλο επιχειρήσεων hyphen SA που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κι ενώ οργανογραμμικά ο όμιλος hyphen SA αποτελεί την ομπρέλα κάτω από την οποία δραστηριοποιείται και η The αriston Project Ltd, ιστορικά και επιστημονικά η σχέση αυτή είναι κάπως πιο ανορθόδοξη. Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας του The αriston Project είναι αρκετά πιο παλιός από τη Hyphen SA και αποτελεί μάλλον το λόγο για τον οποίο η Hyphen SA δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2003. Για να δούμε όμως ποιο είναι αυτό το ανορθόδοξο μυστικό στη δημιουργία των δύο φορέων.

Το 1995 αφήνοντας πίσω δύο συνέδρια, ένα στις ΗΠΑ και ένα στην Ελβετία ως υποψήφιος διδάκτωρ στη Συστημική και Κυβερνητική, είχα στα χέρια μου μελέτες που αναδείκνυαν τη σημασία της τοπικής μικρής επιχείρησης και της ατομικής επιχειρηματικότητας στο 4ο κύμα οικονομικής ανάπτυξης που τότε έκανε την εμφάνισή του. Παράλληλα, όλες οι προβλέψεις των στατιστικολόγων μελλοντολόγων της Κυβερνητικής επιστήμης προδιέγραφαν με ακρίβεια την ανάγκη της οικονομικής κρίσης που θα διόρθωνε την οικονομία σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον τεχνολογικής ανεργίας τη δεκαετία του 2010. Με τους συναδέλφους μου, τότε, απεργαστήκαμε τον αriston Codex, ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στη μικρή επιχειρηματικότητα, στο οποίο βασίζονται όλες οι εκπαιδεύσεις, προπονήσεις και διαγνώσεις της The αriston Project.

Στη συνέχεια, «ζωγραφίσαμε» το μοντέλο μικρής επιχείρησης σύμφωνα με τον κώδικά μας. Το μοντέλο αυτό έπρεπε να μπορεί να διδαχθεί, σταθμιστεί και υλοποιηθεί σε οικονομίες όπως αυτές της Ελλάδας και της Μεγ. Βρετανίας και να προβλέπει τη διασφάλιση των παρακάτω:
Α) Απαρέκκλιτη βάση επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι τα Κέντρα Κόστους
Β) Διενεργείται διαρκής εκπαίδευση για τη διασφάλιση εταιρικής κουλτούρας που θα ενθαρρύνει τον εργαζόμενο να αντιμετωπίζει τον εργοδότη ως πελάτη
Γ) Διαρκής αύξηση κερδοφορίας
Δ) Εύρεση εργασίας και πελατών όπου στον κόσμο η οικονομία είναι ενεργή με τη χρήση της νέας τεχνολογίας
Ε) Διαπολιτισμική και διαθεματική ευφυϊα
ΣΤ) Δημιουργία νέου περιεχομένου για διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Ζ) Ανάπτυξη και ωρίμανση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της γνώσης (KMS)
Η) Σχεδιασμός εταιρικής πολιτικής με μοντέλα προσομοίωσης φυσικών λειτουργιών στη φύση και το σύμπαν (αναλογικότητα βασικών επιστημονικών αρχών)
Θ) Ανάπτυξη και σχεδιασμός πολιτικής διασφάλισης διαφάνειας και αποφυγής διαφθοράς
Ι) Αδιάλειπτη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Πάνω σε αυτό το μοντέλο ιδρύθηκε η Hyphen SA τον Απρίλιο του 2003, και με μεγάλη υπερηφάνεια σήμερα, 12 χρόνια μετά, η Hyphen SA έχει αποδείξει την επιτυχία του μοντέλου αυτού περίτρανα, έχοντας παράλληλα προβεί και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων-πελατών της προς την ίδια κατεύθυνση και με βάση το ίδιο μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα, με αντικείμενο την εκδοτική και εκπαιδευτική μηχανική, η Hyphen SA, εδώ και 12 χρόνια, και με πελάτες τους πέντε μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους παγκοσμίως, παράγει τους πιο επιτυχημένους τίτλους ELT και τα πιο δόκιμα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει «δουλέψει» το μέσο εκπαιδευτικό κέντρο ELT. Σπουδαίοι τίτλοι όπως Big Heart, Yazoo, English in Mind, Top Secret, Quest, και εκατοντάδες άλλοι για διάφορες αγορές του κόσμου, επινοήθηκαν, γράφτηκαν, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν από τη Hyphen SA για λογαριασμό των έγκριτων εκδοτικών οίκων-πελατών της.

Για τη δημιουργία αυτών των έργων, στο pay-roll της Hyphen SA εμφανίζονται ετησίως πάνω από 300 εργαζόμενοι και συνεργάτες παγκοσμίως, σε πάνω από 30 σημεία του κόσμου, ενώ τα βιβλία που παράγονται βρίσκουν μαθητές σε πάνω από 70 χώρες.

Η hyphen SA, ως υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της The αriston Project, έχει δημιουργήσει και τον πειραματικό Ελαιώνα της στη Θεσσαλονίκη, όπου αναπτύσσονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της The αriston Project Ltd για διανομή στο Cloud και τους Ελαιώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα το The αriston Project είναι ήδη έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 5ου κύματος οικονομικής ανάπτυξης, με την κωδικοποίηση των δεξιοτήτων 2020 (Europe 2020) για το μέλλον της εργασίας. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο μέλλον της εργασίας…

 

Copyright© 2015  Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.