Συμμετοχή του γονέα στη μαθησιακή διαδικασία

Ποια είναι η συμμετοχή του γονέα στη μαθησιακή διαδικασία;

Η ανάγκη συμμετοχής του γονέα στη μαθησιακή διαδικασία είναι σήμερα τελείως διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Με τις προδιαγραφές που θέτουμε για το μέλλον της εργασίας και την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, η συμμετοχή του γονέα είναι πρώτα από όλα απαραίτητη για να εμφυσήσει στο παιδί την ανάγκη της εγγενούς ατομικής επιχειρηματικότητας και στη συνέχεια να ενθαρρύνει και να συντηρήσει την επίγνωση της ανάγκης αυτής.

Αυτό σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να γίνει για λίγο μαθητής κοντά στον δάσκαλο που θα αναλάβει το παιδί του και να ενημερωθεί πρώτος για τις νευρολογικές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες του παιδιού του, ώστε να τις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού του. Το παραπάνω αποτελεί βασική προϋπόθεση, καθώς συχνά οι γονείς διαμορφώνουν δικές τους προσδοκίες ως προς τις επιδόσεις των παιδιών τους, οι οποίες όμως δεν είναι συμβατές με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και με τους τρόπους με τους οποίους θα ανθίσουν οι επιδόσεις και οι αποδόσεις τους.

Επομένως, το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο συμμετοχής του γονέα είναι να αποκτήσει ο ίδιος αυτή την επίγνωση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπενθυμίζει στο παιδί του και να το ενθαρρύνει βιωματικά να συντηρήσει μια πειθαρχημένη στάση απέναντι στα μαθησιακά του καθήκοντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για το παιδί η μάθηση, όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο πολύ υποχρέωση αποτελεί. Με άλλα λόγια, ο γονέας είναι ο λόγος για τον οποίο μαθαίνει το παιδί.

Έτσι, λοιπόν, είναι υποχρέωση του γονέα που θα έχει εκπαιδευτεί μέσα από μια στοχευμένη εκπαιδευτική διαδικασία και μέσα από τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις του παιδιού, να το ενθαρρύνει, σε συνεννόηση με τον ειδικά καταρτισμένο δάσκαλο, στους τέσσερις πυλώνες της the αriston project, δηλαδή στη συνέπεια, στο ότι όλα είναι κέντρα κόστους, δηλαδή ότι για οποιαδήποτε παράλειψη ή πράξη υπάρχει και το αντίστοιχο τίμημα, στο ότι είναι απαραίτητη η απόκτηση γνωστικού φορτίου και φυσικά στο ότι όλα τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.