Συνδεσιμότητα και online πρόσβαση

Τι σημαίνει για έναν επιχειρηματία να μπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενούς του συνδεσιμότητα και online πρόσβαση;

Είναι μια από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που πρέπει να θέσει κάποιος σε έναν επιχειρηματία. Κι αυτό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι, με την πρόφαση να μην σπαταλά χρόνο το προσωπικό τους στο Internet ή στο Facebook και σε άλλες ιστοσελίδες , δεν εξασφαλίζουν αυτή την πρόσβαση. Κατά βάθος, αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι φοβούνται το Internet ή δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, στερούν από την επιχείρησή τους ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί η πρόσβαση στο διαδίκτυο για μια μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση αποτελεί το μεγαλύτερο και πρώτο βήμα εξωστρέφειας.

Σήμερα, ένα στοιχείο που στερούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις, μικρές και μικρομεσαίες στην Ελλάδα, είναι ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης δεν είναι άμεσα ανταποδοτικό οικονομικά, όπως για παράδειγμα το marketing, είναι ένα τμήμα στο οποίο δεν επενδύουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Δίνοντας στο προσωπικό την ευκαιρία να συνδεθεί στο διαδίκτυο, με λίγη καθοδήγηση και σωστό σχεδιασμό, είναι σαν να δημιουργούμε ένα άτυπο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, γιατί με αυτό τον τρόπο το προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στη δουλειά του, αποκτά πρόσβαση σε online έρευνα και ζωντανή επικοινωνία πάνω σε ζητήματα που συμβαίνουν την ίδια στιγμή.

Παράλληλα, από την άποψη της διαχείρισης του προσωπικού και των ανθρώπινων πόρων (HR management), είναι ένας πολύ σωστός τρόπος, πρώτον, να δείξουμε ότι εμπιστευόμαστε το προσωπικό μας, που σημαίνει ότι συνδέουμε σε επίπεδο διαπροσωπικής σχέσης εργοδοσίας και εργοδοτούμενου, και δεύτερον, να ενισχύσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του εσωτερικού marketing, γιατί η καλύτερη διαφήμιση για την επιχείρησή μας είναι ο ίδιος ο υπάλληλός μας.

 

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.