Σχεδιαστική νοοτροπία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Μίνι συνέντευξη Stergis o’ clock: Design Mindset – Σχεδιαστική Νοοτροπία – Ό,τι δεν βρίσκουμε, το φτιάχνουμε! Πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια σύνθετη παγκόσμια αγορά εργασίας;