Ταυτίζεται ο επιχειρηματίας με την επιχείρησή του;

Η επιχείρηση, όπως και αν αποφασίσουμε να τη δούμε, είναι ένα δημιούργημα και, εν προκειμένω, ένα θεατρικό δρώμενο. Μέσα από αυτό υλοποιείται μια ιδέα μας, με την οποία αυτοπραγματωνόμαστε σε μια ιδεώδη κατάσταση, βιοποριζόμαστε, αναπτυσσόμαστε και δίνουμε εργασία.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιχειρηματίας έρχεται αντιμέτωπος με αγχώδεις καταστάσεις που αφορούν τους πελάτες του, μόνο και μόνο επειδή έχει μετατρέψει την επιχείρησή του στην ίδια τη ζωή του.

Ιδεατά, κάθε μέρα που ξυπνάει ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να μπορεί να αποστασιοποιηθεί τόσο πολύ συναισθηματικά από την επιχείρησή του, ώστε να φαντάζεται ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε σημείο να την πουλήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα το έκανε κιόλας.

Η επιχείρηση είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο επιχειρηματίας οφείλει να δει τον ίδιο του τον εαυτό ως ανθρώπινο πόρο. Να ξέρει κάθε μέρα ότι δικαιούται κι αυτός να παίρνει τον μισθό του για τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρησή του, καθώς και ότι αποτελεί και ο ίδιος ένα κέντρο κόστους που κοστίζει, αλλά και παράγει για την επιχείρησή του.

Η τελευταία επισήμανση είναι απαραίτητη, καθώς προκύπτει ότι για τον χρόνο, το ενεργειακό και το συναισθηματικό κόστος που βάζει ένας επιχειρηματίας στην επιχείρησή του, πολλές φορές είναι αυτός που πληρώνεται λιγότερο και από τον πιο φθηνό υπάλληλό του.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.