Τα «κενά» του εκπαιδευτικού συστήματος

Ποιες δεξιότητες λείπουν σήμερα από το εκπαιδευτικό σύστημα και πώς μπορεί να τις αποκτήσει ένας μαθητής ή ένας νέος εκπαιδευόμενος;

Στην αγορά εργασίας του μέλλοντος οι πιστοποιήσεις, στις οποίες το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας δίνει σήμερα απόλυτη προτεραιότητα, δε θα έχουν καμία αξία. Το μέλλον είναι οι δεξιότητες και στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο η έλλειψή τους είναι παραπάνω από εμφανής. Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος αποδεικνύουν περίτρανα αυτή την έλλειψη.

  1. Εμμονή με τις πιστοποιήσεις

Το σχολείο δε διαχωρίζει την πιστοποίηση που αποκτά ένας μαθητής (πτυχίο, απολυτήριο κλπ.) από τις δεξιότητες που αποκτά στον χώρο, στον οποίο δραστηριοποιείται. Τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του τι είναι δεξιότητα και τι είναι γνώση.

  1. Στείρα εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες

Το σχολείο εκπαιδεύει τους μαθητές στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης επικαιροποιημένης γνώσης της χρήσης λογισμικών, που χρησιμοποιούνται στους εργασιακούς χώρους ανά τον κόσμο.

  1. Μη λειτουργική χρήση της αγγλικής γλώσσας

«Κολλημένο» στην ανάγκη απόκτησης ενός τίτλου πιστοποίησης, το εκπαιδευτικό σύστημα δε διασφαλίζει στον εκπαιδευόμενο την ικανότητα να χειρίζεται την ξένη γλώσσα στην πράξη.

  1. Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος

Το σχολείο δεν εκπαιδεύει τα παιδιά σε θέματα επιχειρηματικότητας, όπως είναι η επίγνωση του ότι όλοι είμαστε κέντρα κόστους.

  1. Έλλειψη διαπολιτισμικής επίγνωσης

Ο μαθητής δεν εκτίθεται σε άλλες κουλτούρες, κάτι που είναι απαραίτητο για την αγορά εργασίας του μέλλοντος, όπου σε ένα project μπορεί να συνεργάζονται άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου. Έτσι, δεν έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις διαφορές γλώσσας, κουλτούρας, εθνικότητας κλπ.

Στον Ελαιώνα της hyphen SA διεξάγονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα Young Pioneers, Young Pioneers STEAMκαι ROIEDU Global Skills της the αriston project, που καλύπτουν όλα τα «κενά» του εκπαιδευτικού συστήματος. Εδώ τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, για να ξεχωρίσουν στις ακαδημαϊκές σπουδές τους και για να εξασφαλίσουν μια θέση στη διεθνή αγορά εργασίας.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.