Υπερδομημένοι οργανισμοί

Πόσο μπορούν να επηρεάσουν την τοποθέτηση των νέων στην αγορά εργασίας και τι είναι οι υπερδομημένοι οργανισμοί;

Υπερδομημένοι οργανισμοί είναι μεγάλες εταιρείες, οι εφτά ή οχτώ corporations, που αυτή τη στιγμή κινούν την παγκόσμια οικονομία. Οι υπερδομημένοι αυτοί οργανισμοί όχι μόνο επηρεάζουν καθοριστικά την τοποθέτηση των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά διαμορφώνουν και τον ρόλο και τη μορφή της δουλειάς του μέσα στην αγορά.

Από την άλλη, βλέποντας το θέμα λίγο πιο διευρυμένα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για δομές, οι οποίες δεν έχουν απαραιτήτως κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή απλά και οργανισμοί με κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν αποκτήσει δομή – αυτό που λένε οι αγγλοσάξονες structure- και οντότητα, μέσα από ηλεκτρονικά ή μη ηλεκτρονικά υλικά ή άυλα κοινωνικά δίκτυα.

Είτε αυτορρυθμιζόμενοι, είτε σχεδιασμένοι, οι υπερδομημένοι οργανισμοί διέπονται από τις δικές τους αρχές, ιεραρχίες και διαδικασίες. Όποιος λειτουργεί μέσα σε αυτούς, πάντα αποκτά ένα ρόλο και μόνο σε ένα στάδιο λειτουργίας, το οποίο στάδιο, ως προς τους κανόνες λειτουργίας, δεν είναι απαραίτητο να είναι αναγνωρίσιμο ή κατανοητό από ένα άλλο στάδιο λειτουργίας. Παλιότερα, οι εταιρείες ήταν πιο ελεγχόμενες, δηλαδή υπήρχε ένα οργανόγραμμα και ένα τμήμα μπορούσε να γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα άλλο.

Σήμερα, λόγω των τεραστίων διαστάσεων των οργανισμών, κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος που θα μπει στην αγορά εργασίας θα πρέπει, πρώτον, να είναι έτοιμος να ενταχθεί, να είναι προσαρμοστικός, να αφομοιώσει ένα γνωστικό φορτίο και να αποκτήσει δεξιότητες πολύ γρήγορα και επίσης, στο επόμενο βήμα της καριέρας του, να μπορεί να μεταβεί σε ένα άλλο τελείως άγνωστο στάδιο, με την ίδια ταχύτητα και να διαθέτει, αυτό που λέμε, μαλακές δεξιότητες (soft skills).

Επίσης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνήθως στις διοικήσεις των υπερδομημένων οργανισμών μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι ή τμήματα, με εξειδίκευση σε αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με τις εταιρείες ή τα τμήματα που διοικούν. Για παράδειγμα, μπορεί ένας εκδοτικός οίκος να διοικείται από μια κατασκευαστική εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι οι αριθμοί. Ο νέος εργαζόμενος επομένως οφείλει να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του ως κέντρο κόστους και τον εργοδότη του ως τον μοναδικό του πελάτη.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.